Objavte skrytý potenciál
vo Vašich dátach a
získajte konkurenčnú výhoduNAŠE SLUŽBY

Riešenia, ktoré máme pripravené pre zabezpečenie kontinuity výroby

Predikcia výpadkov


Analýzy dát pre predikcie výpadkov vo výrobnom procese

Detekcia anomálií


Monitoring výrobného procesu a identifikácia anomálií

Umelá inteligencia


Využitie umelej inteligencie pri prediktívnych analýzach

Prenos dát


Prenos, transformácia, úprava a spracovanie dát v reálnom čase

Data Lake


Vytvorenie kompletnej infraštruktúry vhodnej na predspracovanie dát v Data Lake

Integrácia dát


Integrácia dát a dátových zdrojov do Data Lake pre ich ďalšie využitie

IoT analýzy


Navrhnutie senzorov, vytvorenie koncepcie a komplexná realizácia siete vhodnej pre IoT

Vizualizácia dát


Vizualizácia spracovaných dát v prehľadnej forme pre všetky úrovne riadenia

NASADENIE CELKOVÉHO RIEŠENIA

Rýchla a komplexná implementácia


Spoločnosť PredictiveDataScience s.r.o. dodáva riešenie monitoringu stavu výrobných zariadení a online identifikácie možného výpadku výrobného procesu: PredictiveDataScience Artificial Intelligence Platform (PDSAIP).

Uvedené riešenie v sebe zahŕňa:
návrh, inštalácia a monitoring Big Data úložiska pre štruktúrované a neštruktúrované data,
návrh, inštalácia a monitoring senzorovej techniky (IoT),
návrh, inštalácia a monitoring komunikácie senzorovej techniky s analytickými metódami a úložiskom dát,
návrh, realizácia online a offline analýz a predikcií z dostupných dát,
vizualizácia stavu výrobných zariadení v rámci výrobného procesu a potenciálne riziká výpadku výroby.
UNIVERZÁLNA PLATFORMA

Všetko na jednom mieste


PDSAIP poskytuje analytiku na mieru v závislosti na požiadavkách konkrétneho klienta. Tento cieľ je dosiahnutý:

integráciou najlepších a najvýkonnejších analytických riešení,
podporou najsofistikovanejších nástrojov a programovacích jazykov,
realizáciou analytických úloh v podnikovom meradle.

PDSAIP používa najmodernejšie analytické nástroje a obsahuje sofistikované riešenia spracovania väčšieho množstva dát vrátane identifikácie nových dátových zdrojov, ktoré Vám môžu priniesť nové možnosti vo Vašom podnikaní.


POUŽITEĽNOSŤ

Vhodné pre mikro,
malé, stredné a veľké spoločnosti


Každé odvetvie priemyslu je jedinečné v tom, ako prevádzkuje svoju činnosť, ale potreba včasného a presného rozhodovania je základom politiky každej spoločnosti. PDSAIP pomáha podnikom všetkých veľkostí, či už ide o malé podniky s niekoľkými zamestnancami, alebo veľké nadnárodné korporácie, robiť včasné a správne rozhodnutia postavené na rýchlej modernej dátovej architektúre.


NASADENIE

Ako to celé funguje?

PDSAIP Vám ponúka komplexné riešenie zamerané na podniky dnešnej doby. Škálovateľnosť samotného riešenia zabezpečuje flexibilitu nasadenia platformy v závislosti od požiadaviek podniku. Z tohto dôvodu je možné podľa potreby nasadiť buď celé riešenie PDSAIP platformy, alebo iba niektoré jeho časti.


iot_4-011

IoT senzory

Na začiatku sú vždy fyzické senzory, ktoré zbierajú údaje v reálnom čase pomocou rôznych platforiem LoRa, SigFox, GSM, Wi-Fi, atď.
data_lake-012

Data Lake

Dáta sú následne ukladané vo vhodnom úložisku podľa ich typu, či už v štruktúrovaných databázach, alebo v Hadoop prostredí Data Lake.
Umelá inteligencia3

PDSAIP platforma

Pripravená PDSAIP platforma sa učí na dátach s využitím rôznych algoritmov strojového učenia, ktoré majú za úlohu automaticky spracovať dáta a dosiahnuť tak sledovaný cieľ.
decmak-014

Inteligentnejšie rozhodovanie

Výsledkom je produkt pre rýchlejšie a inteligentnejšie rozhodovanie a dosiahnutie stanovených cieľov.

REALIZÁCIE

Nami nasadené
projekty v riešených oblastiach

  • Zníženie počtu chýb a výpadkov robotickej hlavy

Vytvorenie inteligentnej
vizualizácie
s ľahkosťou

Naša vizualizácia Vám poskytne všetky prehľady na jednej stránke v zrozumiteľnej a prehľadnej forme prispôsobenej potrebám vašej spoločnosti.

NAŠI PARTNERI

Spolupracujeme s viacerými známymi inštitúciami


Naša partnerská spoločnosť, ktorá na trhu pôsobí od roku 1991. V súčasnosti je Soitron s.r.o. lídrom v zavádzaní nových technológií a inovatívnych riešení v oblasti infraštruktúry, Unified Communications, kontaktných centier, bezpečnosti, sieťových služieb, aplikácií, IT služieb a IT Outsourcingu.


Slovenská technická univerzita v Bratislave pre našu spoločnosť poskytuje cenné odborné rady, prináša nové trendy, postupy v Industry 4.0 a vychováva priamo pre nás nových spolupracovníkov už s vedomosťami, ktoré vieme priamo aplikovať na riešené problémové oblasti.


KONTAKT

Kontaktujte nás telefonicky, emailom, alebo vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme


KONTAKTNÝ FORMULÁR