Predictivedatascience
v čase
koronavírusu

Ochrana zdravotníckeho personálu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave


V súčasnosti žijeme v náročnom období celosvetovej pandémie covid krizy. Svet zachvátil neviditeľný nebezpečný nepriateľ .Nič nie je také ako predtým.

Najmä zdravotníci ako ľudia prvého kontaktu sú ohrození. Ich úlohou je zvládnuť kritický stav v teréne. Pracujú na hranici fyzického a psychického vyčerpania. Sami sú vystavení zvýšenému riziku nákazy od chorých covid pacientov.

Naša firma sa prioritne zaoberá predikciou anomálií v dátach rôzneho významu. V súčasnej situácii v snahe pomôcť navrhuje a bezplatne vyrobila v spolupráci s lekármi NÚSCH v Bratislave na trhu chýbajúcu adekvátnu ochranu operačného tímu pred aerosolmi covid pacienta.

Veríme, že , tento prostriedok pomôže a prispeje k lepšej a bezpečnejšej ochrane zdravia našich zdravotníkov.