NAŠE SLUŽBY

Riešenia, ktoré máme pripravené pre zabezpečenie kontinuity výroby


PDSAIP dodáva riešenie monitoringu stavy výrobných zariadení a online identifikácie možného výpadku výrobného procesu. Tento cieľ je dosiahnutý:

návrh, inštalácia a monitoring úložiska pre štruktúrované a neštruktúrované dáta,
návrh, inštalácia a monitoring senzorovej techniky (IoT),
návrh, inštalácia a monitoring komunikácie senzorovej techniky s analytickými metódami a úložiskom dát,
návrh, realizácia online a offline analýz a predikcií z dostupných dát,
vizualizácia stavu výrobných zariadení v rámci výrobného procesu a potenciálne riziká výje platforma padku výroby

Škálovateľnosť samotného riešenia zabezpečuje flexibilitu nasadenia platformy v závislosti od definovaných požiadaviek. Z tohto dôvodu je platforma PDSAIP tvorená viacerými modulmi, z ktorým je pri nasadení možné vybrať iba tie, ktoré sú potrebné a tak ušetriť finančné prostriedky pri implementácii.

 • 1. IoT Analýzy

  Modul IoT zariadení, pozostávajúci z komplexného návrhu, výberu, koncepcie a inštalácie senzorovej techniky komunikujúcej cez rôzne protokoly, MQTT, OPC UA, LoRa, SigFox, GSM, Wi-Fi, ethernet... Modul zahŕňa aj komplexnú realizáciu siete vhodnej pre IoT zariadenia a zariadenia podporujúce štandardné priemyselné protokoly

 • 2. Prenos dát

  Modul Prenosu dát zabezpečujúci prenos, transformáciu, úpravu a spracovanie dát v reálnom čase, ktoré budú v požadovanom formáte (payload) odosielané do vrstvy na získavanie dát(Data Acqusition layer) cez zvolený protokol.

 • 3. Integrácia dát

  Modul Integrácie dát, ktorý bude využitý na získavanie dát z rôznych typov databáz (RDBMS,NOSQL,...) a bude dáta ukladať vo vhodnom formáte do zvolenej databázy pre ich ďalšie využitie.

 • 4. Data lake

  Modul Data Lake, ktorá obsahuje vytvorenie a inicializáciu databázovej infraštruktúry vhodnej na ukladanie dát do zvoleného úložiska. Možné je implementovať aj iné riešenia postavené na iných relačných DB (Oracle, MySQL), cloudových službách Microsoft Azure on premise, Microsot Azure cloud, komplexných Big Data riešení (Cloudera, Elasticsearch), prípadne iných.

 • 5. Vizualizácia dát

  Modul vizualizácie dát, ktorý bude spracované dáta z dátových zdrojov v reálnom čase zobrazovať v prehľadnej grafickej/tabuľkovej forme pre rôzne úrovne užívateľských rolí. Modul bude grafickým rozhraním (GUI) pre prácu s finálnym dodávaným riešením.

 • 6. Detekcia anomálií

  Modul Detekcie anomálií, ktorý bude slúžiť na monitoring výrobného procesu a svojimi definovanými podmienkami bude tvoriť hlavnú súčasť vyhodnocovania anomálií za cieľom identifikácie súčiastok, na ktorých v blízkej budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou nastane porucha, a formou SMS,emailu, alebo inou notifikačnou cestou, bude o tom včas informovať zodpovedných pracovníkov.

 • 7. Predikcia výpadkov

  Modul Predikcie výpadkov, ktorý bude v úzkej spolupráci s modulom Detekcia anomálií, a bude tak vykonávať komplexnejšie analýzy dát na základe zvolených naprogramovaných algoritmov, a tak ponúkne predikcie výpadkov súčiastok založené na inteligentných analýzach a komplexnejších pohľadoch, ktoré môžu byť v budúcnosti ľahko doplnené o ďalšie dátové zdroje

 • 8. Umelá inteligencia

  Modul Umelá inteligencia, ktorý môže v budúcnosti poskytnúť možnosti strojového učenia a umelej inteligencie pri prediktívnych analýzach, a tak ponúknuť prvky sofistikovanej analýzy dát vychádzajúce z pokročilých algoritmov strojového učenia a neurónových sietí.

UNIVERZÁLNA PLATFORMA

Všetko na jednom mieste


PDSAIP poskytuje analytiku na mieru v závislosti na požiadavkách konkrétneho klienta. Tento cieľ je dosiahnutý:

integráciou najlepších a najvýkonnejších analytických riešení,
podporou najsofistikovanejších nástrojov a programovacích jazykov,
realizáciou analytických úloh v podnikovom meradle.

PDSAIP používa najmodernejšie analytické nástroje a obsahuje sofistikované riešenia spracovania väčšieho množstva dát vrátane identifikácie nových dátových zdrojov, ktoré Vám môžu priniesť nové možnosti vo Vašom podnikaní.

Vytvorenie inteligentnej
vizualizácie
s ľahkosťou

Naša vizualizácia Vám poskytne všetky prehľady na jednej stránke v zrozumiteľnej a prehľadnej forme prispôsobenej potrebám vašej spoločnosti.

NAŠI PARTNERI

Spolupracujeme s viacerými známymi inštitúciami


Naša partnerská spoločnosť, ktorá na trhu pôsobí od roku 1991. V súčasnosti je Soitron s.r.o. lídrom v zavádzaní nových technológií a inovatívnych riešení v oblasti infraštruktúry, Unified Communications, kontaktných centier, bezpečnosti, sieťových služieb, aplikácií, IT služieb a IT Outsourcingu.


Slovenská technická univerzita v Bratislave pre našu spoločnosť poskytuje cenné odborné rady, prináša nové trendy, postupy v Industry 4.0 a vychováva priamo pre nás nových spolupracovníkov už s vedomosťami, ktoré vieme priamo aplikovať na riešené problémové oblasti.


KONTAKT

Kontaktujte nás telefonicky, emailom, alebo vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme


KONTAKTNÝ FORMULÁR